Nawigacja

Aktualności

Zalecenia dotyczące postępowania pracowników OUP-Kraków w okresie stanu pandemii SARS-CoV-2

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i wytycznymi postępowania dla pracowników OUP-Kraków, Wydziałów Zamiejscowych i wszystkich osób współpracujących.

 

 1. Przed wyjściem do pracy:

  1. Dbaj o zdrowie własne i współpracowników.
  2. Nie bagatelizuj symptomów wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia, niezależnie od ich przyczyn.
  3. Wykonuj regularnie pomiar temperatury ciała.
  4. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów typowych dla zakażenia koronawirusem (gorączka, duszności, osłabienie, kaszel, bóle mięśni):
  1. skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub stacją Sanepidu,
  2. powiadom przełożonego i utrzymuj z nim kontakt,
  3. wyślij maila na adres: koronawirus@gum.gov.pl o stanie swego zdrowia,
  4. pozostań w domu czekając na decyzję lekarza lub służb sanitarnych.
 2. W chwili wchodzenia do budynku Urzędu – rozpoczęcia pracy:

   

  1. Zdezynfekuj dłonie dostępnymi przy wejściu środkami do dezynfekcji.
  2. Trzymaj dystans (1,5 - 2m) od innych pracowników, szczególnie na korytarzach, przy podpisywaniu listy obecności.
 3. Podczas pracy:

  1. Dbaj o higienę własną i stanowiska pracy – przestrzegając zaleceń służb sanitarnych (częsta dezynfekcja dłoni, używanie środków ochrony osobistej, wietrzenie pomieszczeń, itp.).
  2. Utrzymuj dystans w relacjach z współpracownikami i klientami Urzędu.
  3. O ile to możliwe stosuj środki ochrony osobistej w relacjach z klientami (maseczka, przyłbica, rękawiczki).
  4. Pozostaw w kwarantannie na co najmniej 24 godziny otrzymane z zewnątrz przesyłki, o ile ich załatwienie nie jest pilne.
  5. Ogranicz do minimum przyjmowanie gości – interesantów w pomieszczeniach służbowych Urzędu.
 4. W przypadku wystąpienia objawów typowych dla SARS-CoV-2 w miejscu pracy:

  1. Ogranicz całkowicie kontakt osobisty z innymi pracownikami na terenie Urzędu.
  2. Powiadom telefonicznie przełożonego i Dyrektora OUP oraz utrzymuj z nimi kontakt a także wyślij maila na adres: oup.krakow@gum.gov.pl o stanie swego zdrowia.
  3. Udaj się możliwie najkrótszą drogą do wyznaczonego pokoju.
  4. Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym i członkami najbliższej rodziny.
  5. Oczekuj w pokoju bursy na działanie służb sanitarnych.
 5. Postępowanie przełożonego w sytuacji opisanej w pkt. IV:

  1. W sposób spokojny i opanowany wspieraj pracownika i kieruj jego działaniem zgodnie z przyjętą procedurą w GUM.
  2. Utrzymuj kontakt telefoniczny i monitoruj stan zdrowia chorego.
  3. Powiadom o zdarzeniu Kierownictwo Urzędu.
  4. Zabezpiecz miejsce pracy pracownika przed dostępem innych osób przez co najmniej 72 godziny.
  5. W uzgodnieniu z Kierownictwem poinformuj Sanepid lub inne służby ratunkowe oraz pozostałych pracowników komórki organizacyjnej i cały stan osobowy GUM.
  6. Wytypuj pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną i ogranicz ich poruszanie się po Urzędzie.
  7. Sporządź listę wyżej wymienionych osób dla potrzeb Sanepidu, określając: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, krótki opis formy kontaktu.
  8. Postępuj zgodnie z poleceniami przełożonych i wytycznymi służb sanitarnych.
 6. Postępowanie Dyrektora OUP-Kraków w przypadku otrzymania informacji o podejrzeniu zakażenia pracownika OUP w miejscu pracy:

 1. Potwierdź informację w rozmowie z bezpośrednim przełożonym pracownika lub telefonicznie z samym pracownikiem w przypadku gdy informacja pochodzi z innego źródła.
 2. Poleć przełożonemu pracownika:
  • utrzymywanie kontaktu telefonicznego z podwładnym i monitorowanie stanu jego zdrowia;
  • odizolowanie pracownika w wyznaczonym pokoju;
  • zabezpieczenie miejsca pracy pracownika przed dostępem innych osób;
  • poinformowanie ochrony budynku;
  • wytypowanie osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną i ograniczenie ich poruszania się po terenie Urzędu;
  • sporządzenia listy wytypowanych osób na potrzeby Sanepidu zgodnie z ust. V, pkt 7;
  • monitorowanie stanu zdrowia pozostałych pracowników w komórce organizacyjnej.
 3. Powiadom Sanepid lub inne służby sanitarne o podejrzeniu zakażenia pracownika w miejscu pracy i postępuj zgodnie z ich zaleceniami;
 4. Przekaż informację o podejrzeniu zakażenia do wiadomości wszystkich pracowników, a w przypadku gdy pracownik miał kontakt z osobami z poza Urzędu również do wiadomości tych osób.
 5. Skieruj pracowników, który mieli bezpośredni kontakt z zakażonym na pracę zdalną do czasu otrzymania wyników testu na SARS-CoV-2 lub podjęcia decyzji przez Sanepid o kwarantannie.
 6. Po upływie co najmniej 72 godzin, zleć przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywał zakażony.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia

 

 

 

do góry