Nawigacja

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością

Opublikowane przez : Paweł Kowalówka

System został opracowany i wdrożony w celu:

  •  wykazania zdolności do świadczenia usług probierczych spełniających wymagania przepisów nadrzędnych związanych z probiernictwem,
  • wykazania prowadzenia działań zmierzających do zwiększenia zadowolenia klientów przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami dotyczącymi ciągłego doskonalenia i zapewnienia zgodności z wymaganiami klientów oraz mających zastosowanie przepisów nadrzędnych związanych z probiernictwem,
  •  uzyskania i utrzymania certyfikatu SZJ umożliwiającego potwierdzenie kompetencji, wiarygodności i rzetelności Okręgowego Urzędu Probierczego jako organu państwowej administracji.

Spełnieniu wymagań z zakresu systemu zarządzania jakością ma służyć:

  • przestrzeganie standardów probierczych;
  • współpraca z wiodącymi, europejskimi jednostkami probierczymi;
  • uczestnictwo w międzynarodowych badaniach porównawczych;
  • utrzymywanie wysokich kompetencji organu administracji państwowej w zakresie świadczenia usług probierczych;
  • aktywne i merytoryczne uczestnictwo w zakresie tworzenia i opiniowania aktów prawnych w zakresie probiernictwa;
  • efektywne zarządzanie finansami i zasobami;
  • prowadzenie rzetelnej sprawozdawczości w zakresach wymaganych przepisami nadrzędnymi;
  • skuteczny nadzór nad obrotem wyrobami z metali szlachetnych;
  • zapewnienie wymaganych zasobów;
  • wsparcie i nadzór merytoryczny;
  • sprawny, łatwy w obsłudze i nowoczesny system IT
  • organizowanie badań porównawczych;
  • unowocześnianie wyposażenia techniczno-pomiarowego wykorzystywanego  w usługach probierczych oraz doskonalenie metod badawczych;
  • zachowanie zasady poufności oraz ochronę praw własności klientów urzędów probierczych;
  • profesjonalna, rzetelna i terminowa obsługa;
  • pozyskiwanie informacji o potrzebach klientów i dążenie do ich zaspokojenia;
  • promowanie wizerunku profesjonalnego, taktownego i kulturalnego urzędnika administracji probierczej;
  • skuteczna komunikacja;
  • przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie organizowanych przetargów;
  • wymierne, rzetelne kryteria oceny dostaw i dostawców
  • podnoszenie kompetencji i umiejętności pracowników przez planowane, specjalistyczne szkolenia;
  • system motywacyjny gwarantujący zaangażowanie i satysfakcję zatrudnionych.

do góry